Bioanalytiker

Der er rift om uddannede bioanalytiker til hospitalslaboratorier og lægepraksis. Men også indenfor det private arbejdsmarked er der efterspørgsel på denne faggruppe. Derfor oplever man nu, at det kan være svært at få dækket vakante stillinger med uddannede bioanalytikere.

Bioanalytikerens hverdag byder på mange alsidige opgaver fra den direkte patient kontakt til det mere fordybende analyse arbejde. Resultaterne herfra er uundværlige i helhedsbilledet, når der skal stilles en patient diagnose.

Det er arbejdsopgaver, som ikke kan udsættes grundet personale sygdom, ferie eller andet – derfor kan løsningen være, at anvende en vikar i en kortere eller længere periode.

Bioanalytiker - vikarerne er alle opdaterede indenfor sygehusområdet, og vil således let kunne indgå i den enkelte afdeling.

Vi tilbyder vikarerne udviklingsmuligheder i form af kurser, og vi aftaler gerne en introduktionsperiode til det pågældende arbejdssted.

Vi tilbyder også hjælp til opkvalificering af andre faggrupper til øvrige arbejdsopgaver i et laboratorium/praksis såfremt dette er et ønske.

Der er mulighed for at bestille vikarassistance både dag, aften og nat – hverdag som weekend.