Lægesekretær

Vi hører ofte om stor personalemangel i medierne. Mange sygehusafdelinger og praktiserende læger oplever selv, hvor svært det er at rekruttere uddannede lægesekretærer.

Lægesekretæren er en uundværlig brik i samspillet mellem patient og læge. Der skal tages hånd om journalskrivning, epikriser, ydelsesregistrering og ambulatoriefunktion, for blot at nævne nogle af de mange opgaver, som lægesekretærens hverdag byder på.

Vores vikardatabase består af uddannede lægesekretærer, som spænder fra nyuddannede og til lægesekretærer med flere års erfaring.
Nogle af vikarerne arbejder fuld tid som vikar. Andre arbejder lidt ekstra som vikar ved siden af deres faste job.

Vikarerne er servicemindede, og fortrolige med at sætte sig ind i nye arbejdsgange.

Lægesekretær-vikarerne er alle opdaterede inden for sygehus- eller lægepraksis, alt efter hvor de har deres erfaring fra.

Vi tilbyder vikarerne udviklingsmuligheder i form af kurser, og vi aftaler gerne en introduktionsperiode i den pågældende sygehusafdeling eller lægepraksis.

Der er mulighed for at bestille vikarassistance både dag, aften og nat – hverdag som weekend.