Socialrådgiver

Travlhed & øget arbejdspres er kendetegnende for rigtig mange kommuner i dag.

Mange steder oplever man, at det er svært at fastholde og rekruttere uddannet personale. I sådanne situationer kan det være løsningen at anvende en vikar for en kortere eller længere periode.

Vi tilbyder uddannede socialrådgivere med opdateret erfaring indenfor den offentlige sektor. Vi arbejder primært med socialrådgiver vikarer, der har erfaring indenfor: arbejdsmarkedsområdet, handicap & integration, samt børn - og ungeområdet.

Da hverdagen i forvejen er travl, og introduktionsperioden derved ofte bliver begrænset, så er det netop af stor vigtighed, at der er fokus på det rigtige vikar – kunde match.

Vores socialrådgiver vikarer er servicemindede, selvstændige og fortrolige med at sætte sig ind i nye arbejdsgange.

For at holde vores vikarer opdateret og ajour med de nyeste love, paragraffer m.m. tilbyder vi dem løbende deltagelse i kurser.

Vi aftaler også gerne en introduktionsperiode i den pågældende afdeling, såfremt vikaren mangler nogle opdateringer til det aktuelle vikariat.

Der er mulighed for at bestille vikarassistance både dag, aften og nat – hverdag som weekend.